Επιβολή διοικητικού προστίμου από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας στην επιχείρηση “MATRIX PACK A.E.”

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “MATRIX PACK A.E.”. Πληροφορίες κ. Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ τηλ: 2221353948.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 645/25-02-2014

Σχολιάστε