Επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, στην εταιρεία «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» για έλλειψη πινακίδας σήμανσης, κατά παράβαση των εγκεκριμένων ΠΠΔ από την ΕΕΤΤ, σε υφιστάμενο σταθμό κινητής τηλεφωνίας (Κωδικός σταθμού: ΣΤΥΛΙΔΑ -1402297), στην θέση: «ΧΑΒΟΥ ΡΑΧΗ» της ΔΚ Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας του Ν. Φθιώτιδας

COSMOTE

Σχολιάστε