Πρόγραμμα επίσκεψης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας στη ΠΕ Φωκίδας,17-19 Απριλίου 2016

P 1

P 2

P 3

 

P 4

P2

P1

P3

P4

P5

P6

Πρόγραμμα επίσκεψης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε.Φωκίδας

Σχολιάστε