ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 26ης ΜΑΪΟΥ – Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ: Ψήφοι υπέρ Συνδυασμών