Επαναπροκήρυξη της ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

 

46500_873_2019

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων απο Παρασκευή 01/03/2019 έως και Τετάρτη 06/03/2019

Σχολιάστε