Επαναληπτική ανάρτηση του Ανοιχτού Διαγωνισμού για το Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Ανέγερση και Εξοπλισμός Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», της ομότιτλης πράξης  με κωδικό MIS 379450”, με προϋπολογισμό 2.700.000,00€ ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.691.745,19€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β)κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 487.380,89€.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης.

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

Σχολιάστε