Επαναληπτική ανάρτηση του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

(Το περιεχόμενο του άρθρου έχει τροποποιηθεί. Δείτε εδώ την επανάληψη στο ορθό)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», με προϋπολογισμό 2.000.000,00 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες  στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Δ.Ζέρβα τηλ. 2221353820.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης,

  τα Συμβατικά Τεύχη του Έργου (1 από 2)

  τα Συμβατικά Τεύχη του Έργου (2 από 2)

καθώς και το Τιμολόγιο Μελέτης (1 από 2)

                     Τιμολόγιο Μελέτης (2 από 2)

 

Σχολιάστε