Ενημερωτικό Δελτίο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευβοίας σχετικά με την την εμφάνιση του επιβλαβή οργανισμού καραντίνας Bactrocera Dorsalis σε περιοχή του κεντρικού τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής