Ενημέρωση και οδηγίες για Πολύ Υψηλό Κίνδυνο Πυρκαγιάς (κατηγορίας 4), στην Π.Ε. Βοιωτίας – Λήψη του Μέτρου της Απαγόρευσης Διέλευσης, (Παραμονής κ.λπ.), σε περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Θηβών