Ενημέρωση και οδηγίες για ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (κατηγορίας 4) και ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (κατηγορίας 3) σε περιοχές αρμοδιότητας Δασαρχείων της Π.Ε. Ευβοίας – Λήψη του μέτρου της απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής κ.λπ. σε περιοχές αρμοδιότητας των Δασαρχείων Χαλκίδας, Αλιβερίου, Λίμνης και Ιστιαία