Ενημέρωση για την κατάσταση του οδικού δικτύου στον Ν. Εύβοιας 07-01-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ_07012019