Ενημέρωση από την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, Φανή Παπαθωμά, για την απαλλαγή των αρδευτικών τελών λόγω των πλημμυρών στο Κωπαιδικό πεδίο