Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην βιοτεχνία Επεξεργασίας και Τυποποίησης Κατεψυγμένων και Νωπών Αλιευμάτων της εταιρείας “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3982/2011 και Ν.3325/2005

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3982/2011 και Ν.3325/2005 ανακοινώνει την Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην βιοτεχνία Επεξεργασίας και Τυποποίησης Κατεψυγμένων και Νωπών Αλιευμάτων της εταιρείας “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε