Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην βιομηχανία επεξεργασίας – αναγέννησης αποβλήτων ελαίων της ετιαρείας ΒΕΚΟ – ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ σύμφωνα με το Ν.3982/2011.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 Χορηγεί άδεια λειτουργίας αόριστου διάρκειας, στη Βιομηχανία επεξεργασίας – αναγέννησης αποβλήτων ελαίων της εταιρείας ΒΕΚΟ-ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ Ο.Ε. Πληροφορίες κ. Πιλάτης Γεώργιος Τηλ. 2221353414

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε