Έναρξη ψεκασμών για το πρόγραμμα Δακοκτονίας στην Π.Ε. Εύβοιας έτους 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022