Έναρξη υποβολής αιτήσεων για χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιησίμων ποικιλιών αμπέλου

Ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε από 1-8-2014 η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για
τους παραγωγούς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δικαιώματα φύτευσης
οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό, περιόδου
2014/2015.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε