Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διεξαγωγή ερευνητικών γεωτρήσεων σε έκταση 1296757,41 τ.μ. στη θέση ΄΄ Γερόρεμα Πλακαριά ΄΄ Τ.Κ. Προκοπίου και Τ.Κ. Πηλίου, Δ.Ε.Κηρέως, Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, Π.Ε. Ευβοίας από την ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε