Έκθεση επιθεώρησης για την μονάδα ψυγείου συσκευαστηρίου αγροτικών προϊόντων (μετά από αλλαγή φορέα, γνωστοποίηση εγκατάστασης και θεώρηση σχεδιαγραμμάτων).

ΕΚΘ ΑΥΤ__14 03 2019 (2)_signed

Σχολιάστε