Έκθεση επιθεώρησης εργαστηρίου ψυγείου συσκευαστηρίου αγροτικών προϊόντων που βρίσκεται στην θέση Κοτρώνι της Τ . Κ . Καπαρελλίου της ∆ . Ε . Πλαταιών του ∆ . Θηβαίων µε τη επωνυµία « ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ », κατ’ εφαρµογή των αρθρων 19 και 26 του Ν.3982/11 (ΦΕΚ143Α/ 17-06-11).

ΕΚΘΕΣΗ-ΑΥΤΟΨΙΑΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ-ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

Σχολιάστε