Έκθεση Αυτοψίας στο Αρτοποιείο με την επωνυμία “ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΧΟΥ& ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΤΣΑΜΠΑΣΗ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στο Αρτοποιείο με την επωνυμία “ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΧΟΥ& ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΤΣΑΜΠΑΣΗ”. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ. 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε