Έκθεση Αυτοψίας στις Εγκαταστάσεις του φορέα με την επωνυμία «ΥΙΟΙ Κ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΟΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011  πραγματοποίησε αυτοψία στο αρτοποιείο της εταιρείας «ΥΙΟΙ Κ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΟΕ» και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας.Πληροφορίες κ. Ι. Πιλάτης τηλ: 2221353400.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε