Έκθεση Αυτοψίας στις Εγκαταστάσεις του φορέα με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Ι.Κ.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011  πραγματοποίησε αυτοψία στο ναυπηγείο της εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Ι.Κ.Ε.» και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας.Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353400.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε