Έκθεση Αυτοψίας στις Εγκαταστάσεις του φορέα με την επωνυμία «ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011  πραγματοποίησε αυτοψία στη βιοτεχνία συσκευασίας νωπών αγροτικών προϊόντων και θαλάμων συντήρησης της εταιρείας «ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.» και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας.Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353400. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο