Έκθεση Αυτοψίας στις Εγκαταστάσεις του φορέα με την επωνυμία “ECOENCO A.ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας παραγωγής στερεών καυσίμων από ξύλο και βιομάζα (pellets) της εταιρείας “ECOENCO A.ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”. Πληροφορίες κ. Γιαννάκος Δ. και  κ. Γερογιάννης Ι στα τηλ: 2221353409, 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε