Έκθεση αυτοψίας στις εγκατάστασεις του φορέα “Ε & Δ ΚΟΝΤΟΣ ΑΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκατάστασεις του φορέα “Ε & Δ ΚΟΝΤΟΣ ΑΕ”. Πληροφορίες κ. Ι. ερογιάννης τηλ. 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε