Έκθεση Αυτοψίας στις Εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου με την επωνυμία “Ι ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις Εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου με την επωνυμία “Ι ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”. Πληροφορίες κ. Μανώλης Δ. και  κ. Αρδίζογλου Λ. στα τηλ: 2221353402, 2221353441.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε