Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε ” στην Ριτσώνα Ευβοίας. Πληροφορίες κ. Μανώλης Δημήτριος. τηλ 2221353402 και κ. Αρδίτζογλου Λαζαρος.τηλ 2221353403

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε