Έκθεση Αυτοψίας στις εγκαταστασεις της Εταιρείας “Ε.ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Α.Ε.Β.Ε” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας “Ε.ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Α.Ε.Β.Ε.”. Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ. 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε