Έκθεση Αυτοψίας στην εταιρεία “SILK BENETH ΑΡΙΣΤΕΑ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011|

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στην εταιρεία “SILK BENETH ΑΡΙΣΤΕΑ”. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ. 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε