Έκθεση Αυτοψίας στην εταιρεία “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στην εταιρεία “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”.Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ. 2221353402 και 53441.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε