Έκθεση Αυτοψίας στην εταιρεία “ANTIPOLLUTION ΕΠΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στην εταιρεία “ANTIPOLLUTION ΕΠΕ”. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίτζογλου τηλ. 2221353441 και 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε