Έκθεση αυτοψίας στη “ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε” έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στη Μονάδα Αποθήκευσης και εμπορίου σιδήρου – επεξεργασίας – μορφοποίησης χαλύβδινων ρόλων για παραγωγή λαμαρίνων, κοιλοδοκών, σωληνοτών κατασκευών και στρατζαριστών και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ: 2221353441.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε