Έκθεση Αυτοψίας στη μάντρα υλικών με την επωνυμία “ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011  πραγματοποίησε αυτοψία στη μάντρα υλικών με την επωνυμία “ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ” και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε