Έκθεση Αυτοψίας Μηχανουργείου του Τσουλή Θεόδωρου του Ν.3982/2011(Α68) της ΥΑ 484/36/Φ.15(ΦΕΚ230Β)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011(Α68) της ΥΑ 484/36/Φ.15(ΦΕΚ230Β) πραγματοποίησε αυτοψία στο Ξυλουργείο του Τσουλή Θεοδώρου και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο