Έκθεση Αυτοψίας Επιθεώρησης της Εταιρείας “Γ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία Επιθεώρησης της Εταιρείας “Γ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε”. Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ. 2221353402 και κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ. 2221353441.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε