Εκτελεστική Επιτροπή

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

 
 ΜΕΛΗ:

1.  Φανή Παπαθωμά,        Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας

2.  Φάνης Χ. Σπανός,        Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας

3.  Αριστείδης Τασιός,      Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας

4.  Ευθύμιος Καραΐσκος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας

5.  Κωνσταντίνος Μίχος,    Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας

Στην Εκτελεστική Επιτροπή συμμετέχει υποχρεωτικά και χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Εκτελεστικός Γραμματέας, κ. Νικόλαος Χαρδαλίας. Κατά περίπτωση δε και όταν κρίνεται αναγκαίο συμμετέχουν οι Προϊστάμενοι των Γενικών Δ/νσεων και λοιπών οργανικών μονάδων της Περιφέρειας.

Σχολιάστε