Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας: Έκτακτη ανακοίνωση

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30102020