Εκκίνηση του Ράλλυ Ακρόπολις στον Ιερό Βράχο από τον Μπακογιάννη

 

 

 

Δελτίο Τύπου - Εκκίνηση Ράλλυ Ακρόπολις