Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής: Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR2440005 ″Κάτω ρους και εκβολές Σπερχειού ποταμού″, για την κατασκευή μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου (GPL) ιδιοκτησίας Αργυρώς Παπαλάμπρου, στη θέση “Λιβάδι Τσαμαδιά ή Πλατάνια” της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Λαμιέων

ΕΟΑ ΜΕ ΑΔΑ 7ΥΦΣ7ΛΗ-792

Σχολιάστε