Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 με κωδικό GR2430002 “ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ”, για το έργο “Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE, με κωδική ονομασία “140 2180 ΑΓΡΑΦΑ-Χ”, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος, επί εδάφους στη θέση “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ” Τ.Κ. ΑΓΡΑΦΩΝ Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας