Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 με κωδικό GR2430002 “ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ”, για το έργο “Σταθμός Βάσης ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας της OTE, με κωδική ονομασία “0140102-ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ Α/Δ””, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος, επί εδάφους στη περιοχή Τ.Κ. Βραγγιανών της Δ.Ε. Αγράφων, του Δήμου Αγράφων της Π.Ε. Ευρυτανίας

78ΞΛ7ΛΗ-ΔΤ9