Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR2420011 ″Όροι κεντρικής Εύβοιας, παράκτια ζώνη και νησίδες″, από το έργο «Ασύρματος κόμβος ευρυζωνικών υπηρεσιών με κωδική ονομασία «2422905 ΔΙΡΦΥ ΕΥΒΟΙΑΣ»», της εταιρείας RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ. σε θέση ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ, Δ.Ε. Διρφύων, Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ω21Κ7ΛΗ-ΧΚ9-RURAL CONNECT

Σχολιάστε