Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 µε κωδικό GR2430002 “ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ”, για το έργο Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδική ονομασία και κωδικό θέσης “ΚΟΥΚΟΤΟΣ -1402262”, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος, επί εδάφους στη θέση “ΥΨΩΜΑ ΚΟΥΚΟΤΟΣ” της Τ.Κ. Αγράφων Δήμου Αγράφων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΘΙΒ7ΛΗ-ΣΨΔ(1)

Σχολιάστε