Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 µε κωδικό GR2430001 ” ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΛΟΥΧΙ)”, για το έργο «Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ., με κωδική ονομασία “ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1000367″» στη θέση ” Μαλόκερδος ” Δήμου Καρπενησίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΛΟΑ46Μ9Υ4-ΙΒ9
6ΗΨΟ7ΛΗ-ΩΣΦ
20180906 (1)

Σχολιάστε