Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μεμονωμένος Σταθμός Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών (μπαταρίες)», μέγιστης ισχύος έγχυσης 52,00 ΜW, του φορέα με την επωνυμία «OX2 GREEN DEVELOPMENT HELLAS MIKE», στη θέση «ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΙ», σε έκταση 8.795,00 τ.μ., της Τ.Κ. Κάστρου, Δ.Ε. Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας