Έγκριση 8ης διόρθωσης κτηματολογίου για την κατασκευή του έργου «ΠΕΟ Λαμίας – Λάρισας, διασταύρωση Παλαμά έως διασταύρωση Ομβριακής πλην περιοχής Μεταλλίων χ.θ.21+140 έως χ.θ.27+873 και χ.θ.28+298 έως χ.θ.32+220»

ΨΤ7Μ7ΛΗ-ΨΩΚ(1)

Σχολιάστε