Εγκριση 7ης Διόρθωσης Κτηματολογίου για την Κατασκευή του έργου Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λάρισας-Διασταύρωση Παλαμά

Εγκριση 7ης διορθωσης Κτηματολογίου για την Κατασκευή του έργου Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λάρισας-Διασταύρωση Παλαμά