Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της επιχείρησης του κ. Τζελά Κωνσταντίνου

Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της επιχείρησης του κ. Τζελά Κωνσταντίνου. Πληροφορίες κ. Γ.Πιλάτης τηλ. 2221353414

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο