Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της επιχείρησης «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3551/07 ανακοινώνει την εγγραφή της επιχείρησης “ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” στο Ειδικό Μητρώο Επιχειρήσεων.

Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης ΤΗΛ:22213-53413 FAX:22213-53451

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε