Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Επιχειρήσεων Ναυπήγησης, Μετατροπής, Επισκευής και Συντήρησης Πλοίων της Επιχείρησης “EUROBALKAN MANPOWER SRL” σύμφωνα με το Ν.3551/07

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3551/07 ανακοινώνει την απόφαση εγγραφής της επιχείρησης “EUROBALKAN MANPOWER SRL” για χρονική διάρκεια 5 ετών στο ειδικό μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων που τηρείται στην Υπηρεσία μας, στην κατηγορία ΙΙΙ (ειδικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μόνο φορητό μηχανολογικό εξοπλισμό ). Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε